Home Vijesti BRANKO RUŽIĆ, hrvatski kipar (Brod na Savi, danas Slavonski Brod, 4. III. 1919 – Zagreb, 27. XI. 1997).